Bat dong san 8

1 giường 2 phòng tắm 3 m2
Mô tả

Lorem ipsum

Các dịch vụ đi kèm
  • Giá thuê trung bình theo tuần: $1
  • Phí dịch vụ dọn vệ sinh khi trả nhà: $2
  • Internet, dịch vụ tính theo tuần: $3