Khu trung tam thuong mai Royale City

Bat dong san 9

1 giường 1 phòng tắm 200 m2
Mô tả

Lorem ipsum

Các dịch vụ đi kèm
  • Giá thuê trung bình theo tuần: $1
  • Phí dịch vụ dọn vệ sinh khi trả nhà: $1
  • Internet, dịch vụ tính theo tuần: $2